Nieuws

SAMEN KERST VERTELLEN
Bij het begin van de kerstviering in Varsenare namen Riet en Christine de kinderen mee naar de sacristie. Alhoewel, sommige kinderen twijfelden. Tweemaal werd het kerstverhaal verteld. Eén keer volledig en daarna nog een keer met onderbrekingen. Tussenin kleefden de kinderen de kleurrijke prenten uit de Kijkbijbel op een grote kaart. Fier kwamen ze daarna aan de kerkgangers het resultaat tonen. En nu thuis nog een mooi plaatsje zoeken.

SAMEN KERST ZINGEN
Heb je een koor en een organist of pianist nodig om samen kerstliederen te zingen? Nee, maar het helpt. De enthousiaste kinderen en dames, de gedreven dirigente en de deskundige pianiste van Con Amore brachten de Sint-Eligiuskerk van Snellegem aan het zingen in de dagen voor Kerst. Er was heel wat volk opgedaagd en de mensen zongen spontaan mee. Achteraf werd er nagepraat met een glaasje en voor het nieuwe jaar werd alvast één goed voornemen gemaakt: we komen volgende keer terug!

De bisschop heeft ROOS DAENENS benoemd tot parochieassistente in de federatie Jabbeke. Deze voltijdse opdracht gaat in op 1 februari 2017. De taakomschrijving zal later ingevuld worden. We wensen Roos van harte proficiat met haar benoeming en rekenen op een goede samenwerking.
Pol Dehullu

Koffer van een herdershond
Klik op de pagina om goed te kunnen lezen
pol1
pol2

Hoevemis in Zerkegem
Op de Kruisdagen wordt er gebeden voor de vruchten van de aarde. Vroeger was er de traditie om een processie te houden doorheen de velden en akkers.
De parochies Varsenare en Zerkegem bundelden hun krachten en dit jaar vond een viering plaats op het Baliehof aan de Gistelsteenweg in Zerkegem. De honderd stoelen die Joseph had klaar gezet waren al vlug bezet.
Pastoor Pol legde in zijn preek het verband tussen de landbouw in de Bijbelverhalen en de spirituele betekenis van het voedsel, zoals het brood van de eucharistie.
Na de viering mochten een goeie boterham met boter, de befaamde aardbeien van Ria en een pintje zeker niet ontbreken.

SVZ 2016-05 Hoevemis 04

SVZ 2016-05 Hoevemis 01

Vormsel bij Het Anker
Op zaterdag 30 april was het zover.
Samen met het mooie lentezonnetje en een zacht briesje werden twintig vormelingen van Het Anker in Snellegem begroet door vormheer Jos Demuynck.
Het was een kleurrijke, intense viering omlijst met prachtige muziek die je naar hogere sferen bracht.
Proficiat aan de vormelingen, een dankjewel voor alle leerkrachten om dit prachtige feest tot stand te brengen.

Ik wil vliegen door het leven,
stoppen waar ik wil stoppen,
over de hele wereld zweven
en tussen de volgens fluiten.
Mijn droom is het
om een stap te zetten in het leven
en te genieten van de dingen!

f1290d20

Zorgen voor het huis van God
Daniel Vandenberghe was ruim vijfentwintig jaar lid van de kerkfabriek van Zerkegem.
Hij zorgde als klusjesman dat de kerk altijd tip top in orde was. Ook was hij altijd paraat in de zondagsvieringen en als acoliet tijdens de uitvaarten.
Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag gaf Daniel het kosterwerk door aan Elsie Vandermaes.
In de kerkraad wordt hij opgevolgd door Eric Vanheule.
Bedankt Daniel voor de goede zorgen en de inzet van ons kerkgebouw.

SVZ 2016-06 Daniel en Eric

AANVRAGEN MISINTENTIES
Wanneer u een jaarmis of een andere intentie wil aanvragen voor overleden familieleden, dient u er rekening mee te houden dat veertien dagen verloopt tussen het opmaken van een parochieblad en het moment dat het in uw bus valt. Ga er ook niet zomaar vanuit dat de mis die u vorig jaar aan de pastoor of contactpersoon aangevraagd hebt, ook in de agenda genoteerd staat. Om zeker te zijn neemt u best een maand op voorhand contact op met het parochiesecretariaat. Dan verschijnt alles correct in Kerk en Leven en wordt het ook in de viering juist vermeld.

BOEIENDE QUIZ BIJ ZIEKENZORG VARSENARE
Met een zeventigtal aanwezigen waren we op 11 februari in de Ziekenzorgnamiddag om deel te nemen aan de quiz. Na een lekker kopje koffie met een stukje taart en veel verhalen onder bekenden, zetten we ons schrap voor de fotoquiz. In groepen van acht personen heeft iedereen zich geweerd om de vragen op te lossen. De fotoquiz bestond uit twee delen: het eerste deel ging over Varsenare en zijn verleden en het tweede deel bestond uit de geschiedenis van Ziekenzorg vroeger en nu.
Het is verwonderlijk dat heel wat plaatsen, waar iedereen geregeld voorbijkomt, toch moeilijk te herkennen waren. Ook de gebouwen en de boerderijen waren niet altijd zo gemakkelijk terug te vinden. Beter lukte het ons wel om van bekende figuren uit het dorp hun vroegere activiteit terug te vinden. Maar het werd pas heel moeilijk als we de kernleden in hun kinder- of tienerjaren moesten linken aan de foto van tegenwoordig.
Maar al bij al een leuke namiddag, met dank aan Paul die alles zeer goed voorbereid, opgesteld en gepresenteerd heeft. De jury bekroonde de terechte winnaars die een applaus en een geschenkje mochten ontvangen. We nodigen alle leden nu alvast uit naar de volgende activiteit: paasviering op dinsdag 29 maart.
Cecilia Cottenie

df699113-243d-4a84-832d-aff84ca1e66a

 

TAFELSPRINGER IN HET KLOOSTER
Niet iedereen krijgt het voorrecht om op de tafel te springen bij de zusters in de Westernieuwweg. We zouden het u trouwens niet aanraden. Maar Emeric mocht het wel. Enkele weken geleden kwam hij Gust vervoegen als nieuwe acoliet in de Sint-Mauritiuskerk. Zijn albe was wat te lang en dus nam zuster Rosa de juiste maat. Ook de mouwen mochten wat korter. Vervolgens werd de albe gewassen door zuster Jeannette en was ze klaar om gestreken te worden. Vaak beseffen we niet welke goeie diensten onze religieuzen aan de parochie bewijzen. Omdat ze zo discreet zijn of omdat wij het vanzelfsprekend vinden? Dank je wel, zusters!

4401560f-2a3a-4d48-bfe9-4f25e26b28f8

 

Comments are closed.