Doopsel

Door het doopsel word je opgenomen in de Kerkgemeenschap, de grote familie van alle mensen die geloven in Jezus Christus.

Het doopsel aanvragen
Ouders die hun kind willen laten dopen, nemen tijdig contact op met 
het parochiesecretariaat, om datum en uur vast te leggen. Het doopsel kan niet op elk moment, omdat er ook andere vieringen zijn. In Snellegem vindt het doopsel bij voorkeur plaats op zaterdag of op zondagmorgen, in Varsenare en Zerkegem op zaterdagnamiddag.

Het doopsel voorbereiden
In de kerk zijn boekjes beschikbaar, maar ouders kunnen ook zelf een doopboekje opmaken. Er worden daartoe teksten ter beschikking gesteld. Het boekje wordt vooraf nagezien door de doopheer. Wie dat wenst, kan ook een eigen doopkaars meebrengen.

Het doopsel wordt voorbereid
in een doopgesprek tussen de doopheer (priester of diaken) en de ouders. De ouders duiden een peter en een meter aan, ofwel twee peters of twee meters. Peter en meter zijn minstens 16 jaar en hebben het doopsel en vormsel ontvangen.

Registratie van het doopsel  
Het doopsel wordt ingeschreven in het doopregister van de kerk en in het trouwboekje. Een doopafschrift wordt gestuurd naar de parochie waar de ouders wonen. De ouders ontvangen voor hun kind een christenpaspoort met de stempel van de parochie.

NicoGiovanni Doiy baptisim at Our Lady of Mercy in Westlake.

Comments are closed.