Op zondag 15 maart ’20 wordt pastoor Bart Demuynck aangesteld als herder

over de vijf parochies van de federatie Jabbeke, in de kerk Sint-Blasius te Jabbeke om 14u30.

Allen van harte welkom