Nieuws

PASTOOR LUC FRENAY , ONZE NIEUWE HERDER VOOR JABBEKE FEDERATIE

Op 20 september ben ik benoemd door de bisschop van Brugge om jullie pastoor te zijn en samen ploeg te vormen met de diakens André en Paul en met parochie assistente Roos. We hadden een eerste kennismaking en dat is goed, want reeds een maand lang wachtte ik met spanning af, wat mij te beurt zou vallen.
Jullie zijn wellicht ook nieuwsgierig en de spanning stijgt voor iedereen in de federatie Jabbeke.
Ik ben in 1997 priester gewijd in Kortrijk St.-Jan waar mijn ouderlijk huis was en ik ben dus reeds 21 werkzaam in het bisdom Brugge,
Ik wil jullie een stukje van mijn geschiedenis meegeven: ik ben geboren in 1962, en Kortrijkzaan in hart en nieren .Mijn ouders waren zelfstandig en ik de oudste van hun twee zonen.
Ik heb een broer die vijf jaar jonger is en ook priester. Hij is werkzaam als aalmoezenier in twee OCMW-WZC rusthuizen Onze beide ouders zijn reeds overleden.
Ik had een vlotte doorstroming van basisschool naar middelbaar onderwijs bij de broeders Van Dale en dan de broeders van de Christelijke Scholen, alwaar ik de Wetenschappelijke A klas als finaliteit had. Vervolgens ben ik gaan studeren om scheikundeleraar te worden, maar in 1984, werd alles plots omgeleid naar research in het polymeerdomein.
Na deze springplank aan de KUL, ben ik commercieel vertegenwoordiger geworden bij een Duits bedrijf HÜLS, die plastic- en kunststofrubbergrondstoffen verkocht.
Zes jaar lang was ik op de weg en ik doorkruiste met mijn wagen heel België .Ondertussen broedde de roeping tot het priesterschap langzaam verder.
Na een jaar onderwijsinterims in de colleges te Menen en Oostende ben ik in het Grootseminarie van Brugge beland tussen 10 jaar jongere seminaristen; Vier jaar theologie en pastoraal, monden uiteindelijk uit in mijn priesterwijding. en de eerste benoeming was dan ook priester-leraar aan het kleinseminarie te Roeselare.
Na dit eerste jaar ben ik dan naar Izegem gezonden als medepastoor bij Deken Decoene,
op de St.-Tillo parochie.
In 2003 vroeg de bisschop me om pastoor te worden in de federatie Poperinge, met de St.-Janskerk als uitvalbasis, waar mijn Mariale spiritualiteit geboren werd mede dank zij de jaarlijkse ommegang en processie. In 2010 was dan de federatie Oostrozebeke-Wielsbeke zonder moderator gevallen ,en mocht ik er de pastoor-moderator worden . Dit was een uitdaging die ik samen met twee diakens en een hulppriester heb aangevat. Een missie van verbinden en verdiepen die geleid heeft tot waar ik nu beland ben. Ik vertrek na 8 jaar uit mijn vorige parochies, waar ik 8 jaar geijverd en gewerkt heb voor de pastorale eenheid St.-Franciscus Oostrozebeke-Wielsbeke (dewelke vijf parochies omvat).
Een taak waarvoor ik mij tenvolle heb gegeven en geijverd om mensen en God dichter bij mekaar te brengen.
De uitdaging om ook nu met de federatie Jabbeke op weg te gaan, heb ik ten volle aanvaard en mijn engagement is niet gering. Ik reken op jullie allemaal om dragende gemeenschappen te blijven en allemaal samen te groeien naar een pastorale eenheid.
Een beleid van dicht bij de mensen te zijn en ook toch een missie om het evangelie te vertalen naar de zoekende mens in een verdeelde wereld. Samen met jullie wil ik dit avontuur aangaan vanaf de advent 2018. Een nieuwe periode in het kerkelijk jaar , vol verwachting en met Lucas als evangelist, wiens naamdag we vieren op 18 oktober. Bid alvast voor mij en hoopvol op een toekomst vol goede dingen en mensen.
Ik word aangesteld voor de federatie Jabbeke op zondag 2 december om 14.00 in de St.-Mauritituskerk te Varsenare en nodig iedereen van harte uit.
Vrede en alle goeds !
Pastoor Luc Frenay.

Comments are closed.